Restauracja U Dunina

Najbardziej znane i rozpowszechnione podanie o początkach naszego miasta "Piotrkowa" mówi, że jego założycielem był Piotr Dunin Włostowic ze Skrzynna /?/, legendarny fundator 77 kościołów i klasztorów znany ze źródeł historycznych poczynając od "Kroniki Polskiej" Wincentego Kadłubka. Potężny możnowładca polski  z pierwszej połowy XII wieku, palatyn śląski  za panowania Bolesława Krzywoustego i Władysława  II, wsławił się czynami, za które przyszło  mu pokutować.

Jednym z tych czynów było wiarołomne porwanie księcia  przemyskiego Wołodara Rościsławicza w czasie  walk prowadzonych z Rusią przez księcia Bolesława. Pokutą za ten czyn miało być ufundowanie 7 kościołów. Powstała na przełomie XIII i XIV wieku "Kronika Wielkopolska" podaje inny powód, a mianowicie ten, że Włostowic miał zagarnąć dla siebie powierzony mu skarb zmarłego króla Danii. Spowiednik papieski w Rzymie nakazał mu zbudowanie i wyposażenie kościołów i klasztorów, wśród których był także i Sulejów. Jan Długosz w swojej "Kronice" nie wymienia klasztoru sulejowskiego, ale za to jako fundację Piotra Dunina podaje kościół w Żarnowie. Zgodnie z przekazywaną także i w dawnych publikacjach piotrkowską legendą, przebywając w tych stronach Piotr Dunin Włostowic miał założyć osadę, a w niej zbudować pierwszy kościół parafialny, na którego miejscu stoi dzisiejsza Fara.

Ponieważ żadne ze źródeł historycznych nie wymienia wśród fundacji Włostowica kościoła w Piotrkowie, wydaje się, że legenda ta powstała w czasach nowożytnych i wiąże się z pochodzeniem od imienia Piotr -Piotrek nazwą miasta, które jako rozwijająca się osada istniało już niewątpliwie w XII wieku. Być może i sam Włostowic tu bywał, bo przecież Żarnów i przypisywane mu jako miejsce pochodzenia Skrzynno leżą niedaleko stąd. Związanie początków dziejów miasta z tak sławną w historii postaciąjest kuszące.Działający w II połowie XIX wieku Franciszek Szpakowski - historyk amator - autor "Kroniki najdawniejszych dziejów Piotrkowa również ma wątpliwości czy Piotr Dunin wzniósł nową murowaną świątynię na miejscu drewnianej, która spłonęła. "... atoli brak bezspornych świadectw, był li to ów Piotr Dunin ze Skrzynna, który ... wybudował w naszym kraju 77 kościołów."

(Przewodnik " Piotrków Trybunalski i okolice" wydanego w 1997 roku przez Centrum Informacji Turystycznej PTTK w Piotrkowie Trybunalskim).

Nas jednak skusiło, aby przez sentyment do legendy, imieniem Piotra Dunina nazwać piotrkowską restaurację.

Copyright © 2012